Údaje k datu 30.11.2018
Fondový kapitál 6 471 015 777,84 Kč
Hodnota podílového listu 1,2723 Kč
Údaje za období od 01.11. do 30.11.2018
Počet vydaných podílových listů 169 457 636 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 215 465 381,01 
Počet odkoupených podílových listů 35 264 096 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 44 838 299,07 
Struktura majetku k datu 30.11.2018
Vklady v bankách 2 062 327 681,40 Kč 31,57%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 005 674 763,16 Kč 46,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 248 678 039,11 Kč 19,11%
Dluhové cenné papíry 182 132 976,14 Kč 2,79%
Ostatní aktiva 34 545 897,97 Kč 0,53%
Aktiva celkem 6 533 359 357,78 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.