Údaje k datu 31.10.2019
Fondový kapitál 8 202 211 738,62 Kč
Hodnota podílového listu 1,3556 Kč
Údaje za období od 01.10. do 31.10.2019
Počet vydaných podílových listů 84 204 224 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 113 507 295,01 Kč
Počet odkoupených podílových listů 40 912 777 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 55 150 423,87 
Struktura majetku k datu 31.10.2019
Vklady v bankách 3 212 156 844,42 Kč 38,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 478 996 201,17 Kč 41,81%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 294 432 572,99 Kč 15,56%
Dluhové cenné papíry 269 577 001,08 Kč 3,24%
Ostatní aktiva 65 922 693,76 Kč 0,79%
Aktiva celkem 8 321 085 313,42 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.