Údaje k datu 31.08.2019
Fondový kapitál 8 005 527 087,95 Kč
Hodnota podílového listu 1,3443 Kč
Údaje za období od 01.08. do 31.08.2019
Počet vydaných podílových listů 90 822 400 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 121 738 339,88 Kč
Počet odkoupených podílových listů 29 009 509 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 38 884 345,80 
Struktura majetku k datu 31.08.2019
Vklady v bankách 3 030 770 909,36 Kč 37,48%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 446 232 007,41 Kč 42,62%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 307 653 470,07 Kč 16,17%
Dluhové cenné papíry 270 653 715,10 Kč 3,35%
Ostatní aktiva 30 410 989,22 Kč 0,38%
Aktiva celkem 8 085 721 091,16 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.