Údaje k datu 31.01.2019
Fondový kapitál 7 126 910 150,38 Kč
Hodnota podílového listu 1,3155 Kč
Údaje za období od 01.01. do 31.01.2019
Počet vydaných podílových listů 129 315 473 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 168 420 471,11 Kč
Počet odkoupených podílových listů 24 615 643 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 32 059 413,68 
Struktura majetku k datu 31.01.2019
Vklady v bankách 2 475 208 302,70 Kč 34,29%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 280 003 633,25 Kč 45,44%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 224 488 123,58 Kč 16,96%
Dluhové cenné papíry 178 478 831,85 Kč 2,47%
Ostatní aktiva 60 031 773,10 Kč 0,83%
Aktiva celkem 7 218 210 664,48 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.