Údaje k datu 31.05.2019
Fondový kapitál 7 708 769 785,79 Kč
Hodnota podílového listu 1,3331 Kč
Údaje za období od 01.05. do 31.05.2019
Počet vydaných podílových listů 119 976 260 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 159 088 523,89 Kč
Počet odkoupených podílových listů 27 674 851 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 36 696 852,68 
Struktura majetku k datu 31.05.2019
Vklady v bankách 2 811 331 494,85 Kč 36,15%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 441 799 516,15 Kč 44,25%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 223 857 039,45 Kč 15,74%
Dluhové cenné papíry 270 216 964,20 Kč 3,47%
Ostatní aktiva 30 235 008,58 Kč 0,39%
Aktiva celkem 7 777 440 023,23 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.