Údaje k datu 31.03.2019
Fondový kapitál 7 428 231 113,98 Kč
Hodnota podílového listu 1,3208 Kč
Údaje za období od 01.03. do 31.03.2019
Počet vydaných podílových listů 135 103 894 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 178 080 436,62 Kč
Počet odkoupených podílových listů 41 484 622 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 54 680 880,57 
Struktura majetku k datu 31.03.2019
Vklady v bankách 2 660 100 133,87 Kč 35,47%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 339 368 691,24 Kč 44,53%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 222 737 605,11 Kč 16,31%
Dluhové cenné papíry 209 791 821,69 Kč 2,80%
Ostatní aktiva 66 915 325,15 Kč 0,89%
Aktiva celkem 7 498 913 577,06 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.