ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Hodnota podílového listu: 1,3443 Kč
Fondový kapitál (NAV): 8 005 527 087,95 Kč
Údaje k datu: 31.08.2019

Graf vývoje hodnoty podílového listu v Kč

Pohybem kurzoru po křivce se zobrazí hodnota podílového listu k danému datu.

Zvolte si období zobrazovaných hodnot v grafu.
Zobrazit od:
Zobrazit do:

Výkonnosti fondu k datu: 31.08.2019

Od začátku roku

1M

3M

6M

1 rok

3 roky celkem / p.a.

Od založení celkem / p.a.

3,22% 0,29% 0,84% 1,99% 6,89% 18,35%
5,78%
34,43%
4,91%


Upozornění:

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com.