14.03.2017

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 4 miliardy korun

ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., byl vytvořen v červnu 2013. K 28. 2. 2017, tedy tři roky a osm měsíců od zahájení činnosti fondu, činil vlastní kapitál ZFP realitního fondu 4.076.993.899,11 Kč.
O mimořádné popularitě ZFP realitního fondu svědčí také vysoký počet investorů, který se v současné době blíží 25 tisícům.

Výrazný nárůst majetku umožnil fondu během loňského roku nákup 2 atraktivních nemovitostí. Jednalo se o multifunkční sklad Tulipan Park v Ostravě a administrativní centrum Váci Greens budova C v Budapešti.

Tyto lukrativní nemovitosti se staly součástí portfolia ZFP realitního fondu a přispěly spolu s ostatními nemovitostmi v majetku fondu k vzestupu hodnoty podílového listu na úroveň 1,1489 Kč k 28.2.2017. Za rok 2016 tak dosáhla výkonnost ZFP realitního fondu 4,43% a od zahájení činnosti fondu činí celkem 14,89% (k 28.2.2017).

"Neutuchající zájem investorů nás velice těší, nicméně současně to pro nás znamená závazek. Závazek generovat podílníkům ZFP realitního fondu i nadále atraktivní výnos a poskytovat jim kvalitní služby. Jsme přesvědčeni, že i v následujících letech budou investoři do ZFP realitního fondu se svou volbou spokojeni“, řekl Robert Hluchník, výkonný manažer ZFP Investments.


Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.