17.03.2020

Sdělení k aktuální situaci způsobené rozšířením koronaviru

Vážení podílníci,

rádi bychom tímto reagovali na aktuální situaci, která nastala v důsledku rozšíření koronaviru na naše území.

Cílem fondu bylo a je stabilní dlouhodobé zhodnocování vložených peněžních prostředků jeho podílníků. Tento cíl se daří plnit zejména díky tomu, že se tým odborníků spravujících portfolio ZFP realitního fondu při výběru nemovitostí, do nichž ZFP realitní fond investoval peněžní prostředky podílníků, zaměřil na nemovitosti bezpečné a kvalitní, s nájemci, kterými jsou velké finančně stabilní mezinárodní instituce, umístěné v různých zemích a zahrnující různé sektory nemovitostí (administrativní budovy, obchodní centra a logistická centra).

S ohledem na úspěšnou realizaci této strategie se v současné době domníváme, že by důsledky spojené s rozšířením koronaviru neměly mít výrazný negativní vliv na investice podílníků do ZFP realitního fondu.

Investiční strategie ZFP realitního fondu zůstává i nadále stejná, tj. investovat do prémiových nemovitostí s dlouhodobě udržitelnou hodnotou, situovaných v různých ekonomicky atraktivních lokalitách, které generují nebo mají potenciál generovat výnosy v podobě příjmu z nájemného od renomovaných nájemců. Více informací o jednotlivých nemovitostech v portfoliu fondu včetně nových akvizic naleznete zde: https://www.zfpinvest.com/zfp-realitni-fond/portfolio-nemovitosti/

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese naší společnosti www.zfpinvest.com.

Jsme zde pro Vás, abychom pomohli při řešení jakýchkoliv otázek spojených se ZFP realitním fondem.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.