22.05.2019

ZFP realitní fond získal nejvyšší hodnocení v žebříčku výkonnosti realitních fondů Top realitní fondy 2018 České republiky

Trh investic do nemovitostí zažívá v Česku výrazný nárůst, což dokazuje i zvýšený zájem veřejnosti o realitní fondy. Právě díky investicím do jednotlivých realitních fondů se jednotlivci mohou stát spolumajiteli různých nemovitostí a získat tak podíl na výnosu z jejich pronájmu. Velké realitní projekty mohou být součástí jednotlivých realitních fondů i díky tomu, že ve fondech se sdružují investice od několika jednotlivců.

Hospodářské noviny sestavily na základě výnosů za rok 2018 žebříček Top realitní fondy 2018 ve dvou kategoriích: fondy pro širokou veřejnost a fondy kvalifikovaných investorů s investicí od milionu korun. V žebříčku byly zahrnuty fondy, které vlastnily nemovitosti v hodnotě převýšující 85 miliard korun.

ZFP realitní fond získal prvenství v kategorii fondů pro širokou veřejnost. ZFP realitní fond umožňuje investorům profitovat z velkých realitních projektů. Odborným investováním do různých typů nemovitostí v odlišných regionech rozkládá investiční riziko a významně ho tak snižuje. Do portfolia ZFP realitního fondu patří administrativní, maloobchodní a skladové nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

"Náš fond dlouhodobě přináší svou kvalitou správy portfolia přidanou hodnotu pro investory a představuje kvalitní řešení investičních potřeb klientů, o čemž svědčí i získání nejvyššího hodnocení v žebříčku Top realitní fondy České republiky. Děkujeme Hospodářským novinám za odborné ocenění naší práce a každodenní snahy přinášet klientům co nejlepší zhodnocení jejich investic." Peter Lukáč, MBA, místopředseda představenstva, ZFP Investments.

Speciální fondy nemovitostí profitují hlavně z výnosů z pronájmu nemovitostí (díky dlouhodobým nájemním smlouvám představují stabilní příjem, který zpravidla výrazně převyšuje úrokové sazby běžných vkladových produktů) a také ze změny tržní hodnoty nemovitostí. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. je nezávislá investiční společnost, která vznikla strategickým spojením dvou úspěšných společností, českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie, a.s. a slovenské investiční společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.. Obě společnosti mají dlouholeté zkušenosti ve své oblasti a rozhodli se spojit a vytvořit unikátní investiční společnost ZFP Investments, která v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv a v oblasti zprostředkování finančních produktů. Společnost má dobrý přehled o domácím trhu, zná požadavky a potřeby svých klientů a má vybudované vynikající vztahy s institucionálními partnery.