www.zfpinvest.comO společnostiPovinně uveřejňované informace
  • Investiční společnost

Všeobecné obchodní podmínky (účinné od 25.05.2018)

Všeobecné obchodní podmínky (účinné od 1.4.2017)

Všeobecné obchodní podmínky (účinné od 17.6.2016)

Všeobecné obchodní podmínky (účinné od 1.8.2014)

Všeobecné obchodní podmínky (účinné od 1.7.2013)

Časový rozvrh provozního dne

  • Zprávy

Výroční zpráva investiční společnosti k 31.12.2018

Výroční zpráva investiční společnosti k 31.12.2017

Výroční zpráva investiční společnosti k 31.12.2016

Výroční zpráva investiční společnosti k 31.12.2015

Výroční zpráva investiční společnosti k 31.12.2014

Pololetní zpráva investiční společnosti k 30.6.2014

Výroční zpráva investiční společnosti k 31.12.2013

Pololetní zpráva investiční společnosti k 30.6.2013

  • Informace podle zákona č. 240/2013 Sb.

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika střetu zájmů

Politika provádění obchodů

  • Informace podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky

  • Informace podle vyhlášky č. 163/2014 Sb.

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2019

Údaje o investiční společnosti k 30.06.2019

Údaje o investiční společnosti k 31.03.2019

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2018

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2018

Údaje o investiční společnosti k 30.06.2018

Údaje o investiční společnosti k 31.03.2018

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2017

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2017

Údaje o investiční společnosti k 30.06.2017

Údaje o investiční společnosti k 31.03.2017

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2016

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2016

Údaje o investiční společnosti k 30.06.2016

Údaje o investiční společnosti k 31.03.2016

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2015

Údaje o investiční společnosti k 30.9.2015

Údaje o investiční společnosti k 30.6.2015

Údaje o investiční společnosti k 31.3.2015

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2014

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2014

  • Informace podle nařízení 2013/575/EU

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2017

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2017

Údaje o investiční společnosti k 30.06.2017

Údaje o investiční společnosti k 31.03.2017

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2016

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2016

Údaje o investiční společnosti k 30.06.2016

Údaje o investiční společnosti k 31.03.2016

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2015

Údaje o investiční společnosti k 30.9.2015

Údaje o investiční společnosti k 30.6.2015

Údaje o investiční společnosti k 31.3.2015

Údaje o investiční společnosti k 31.12.2014

Údaje o investiční společnosti k 30.09.2014

  • Informace k zákonu č. 164/2013 Sb.

Automatická výměna informací o finančních účtech

  • Informace poskytované při získání osobních údajů (GDPR)

Informace poskytované při získání osobních údajů

  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o vydání a odkupu podílových listů nebo ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování investičních služeb, je podílník nebo klient (spotřebitel) oprávněn požádat o řešení sporu finančního arbitra v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Bližší informace na www.finarbitr.cz.


Historické údaje jsou k dispozici v archivu.