Proč investovat

Cookies Policy

Na našich webových stránkách využíváme cookies. Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější.

Přečti si detaily pouzití cookies

 

Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Standardní webové prohlížeče (Safari, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Typy souborů cookie a jejich funkce

V následující tabulce jsou uvedeny typy souborů cookie používaných na našich webových stránkách a stručné informace o jejich účelu:

Skupina souborů cookie Účel
Technické soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webové stránky, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů a odpovídající kombinace cen pro váš region, vyvažování zátěže na našich serverech, nahrávání uživatelských předvoleb pro používání souborů cookie atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookie. Bez těchto souborů cookie by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookie používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby. Soubory cookie v této kategorii jsou vždy nastaveny našimi webovými stránkami, a nikoli doménami třetích stran.
Analytické soubory cookie Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o vašem způsobu používání našich webových stránek. Tyto informace využíváme k sestavování zpráv, při vylepšování našich stránek, aby byly uživatelsky ještě atraktivnější, a při monitorování jejich fungování. Soubory cookie anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili. Soubory cookie v této kategorii mohou být nastaveny našimi webovými stránkami nebo doménami třetích stran. Podrobnější informace o některých z těchto souborů cookie jsou k dispozici níže v části „Anonymní identifikátory“.
Soubory cookie pro sledování třetích stran Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali. Na základě těchto informací sestavujeme zprávy, které nám pomáhají vylepšit naši webovou stránku a obecně lépe přizpůsobit nabídku produktů a služeb vašim zájmům a potřebám. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny našimi webovými stránkami nebo doménami třetích stran.
Soubory cookie pro začlenění funkcí třetích stran Tyto soubory cookie umožňují do naší webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou videa na serveru YouTube™, formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet náš obsah. Soubory cookie tohoto typu mohou být nastaveny třetími stranami a mohou zahrnovat mimo jiné soubory cookie z následujících domén: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Finančně dostupná investice

Finančně dostupná investice

 • Stabilní rovnoměrný růst výnosů z vložených finančních prostředků
 • Šetří vaše peníze spojené s nákupem, správou a prodejem nemovitostí
 • Odolává dění na akciových a dluhopisových trzích
 • Vývoj svých investic můžete sledovat přes ZFPI ONLINE
Vaše investice je chráněna

Vaše investice je chráněna

 • Majetek v podílových fondech je oddělený od majetku investiční společnosti a v žádném případě se nemůže stát majetkem investiční společnosti.
 • Nakládat s majetkem fondu může investiční společnost pouze v rámci zákona upravujícího kolektivní investování.
 • Kontrolní činnost nad dodržováním povinnosti při nakládání s majetkem fondu vykonává v první řadě depozitář fondu, kterým je Československá obchodní banka, a.s.
 • Činnost investiční společnosti, jakož i depozitáře podléhají také dohledu České národní banky.
Investovat do našeho fondu je velmi jednoduché

Investovat do našeho fondu je velmi jednoduché

 • Vyplňte formulář Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů a další požadované dokumenty. Váš finanční zprostředkovatel vám ochotně pomůže.
 • Vyplněné formuláře a přiložené dokumenty předejte prosím vašemu finančnímu zprostředkovateli.
 • Peněžní prostředky zašlete na účet fondu s variabilním symbolem: rodné číslo fyzické osoby, IČ právnické osoby.
 • Po zaevidování vaší platby vám pošleme konfirmaci, tj. potvrzení o obchodní transakci e-mailem. Každý rok vám budeme zasílat roční výpis o stavu vaší investice e-mailem.

Podívejte se jak se vyvíjejí fondy za uplynulé období

Výkonnost fondu

Hodnota podílového listu

Loading...

Zvolte si období zobrazovaných hodnot v grafu

Podle fixního období

Nebo podle data

Nebo podle dátumu

Od začátku roku

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

1 rok

3 roky celkem / p.a.

Od založení celkem / p.a.

Hodnota podílového listu:
 Kč

Fondový kapitál (NAV):
 Kč

Údaje k datu:

Výkonnosti fondu k datu:

Graf vývoje hodnoty podílového listu v Kč. Pohybem kurzoru po křivce se zobrazí hodnota podílového listu k danému datu.

Informace o fondu

Údaje k datu:
31.03.2024

Fondový kapitál:
13 082 327 346,38 Kč

Hodnota podílového listu:
1,6949 Kč

Údaje za období:
01.03.-31.03.2024

Počet vydaných podílových listů:
46 152 910 ks

Částka, za kterou byly podílové listy vydány:
78 039 961,16 Kč

Počet odkoupených podílových listů:
73 859 589 ks

Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny:
124 889 179,15 Kč

Struktura majetku k datu:
31.03.2024

Vklady v bankách:

3 250 903 897,58 Kč – 23,26 %

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účastí v nemovitostních spol.):
8 495 627 359,41 Kč – 60,79 %

Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.):

1 987 166 317,73 Kč – 14,22 %

Dluhové cenné papíry:
0 Kč – 0 %

Ostatní aktiva:
241 877 240,79 Kč – 1,73 %

Aktiva celkem:
13 975 574 815,51 Kč – 100,00 %

Profil fondu

Název:
ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ISIN:
CZ0008474046

Správce fondu:
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Depozitář:
Československá obchodní banka, a.s.

Místo registrace fondu:
Česká republika

Investiční zaměření:
investice do nemovitostí

Referenční měna:
CZK

Datum vzniku fondu:
17.6.2013

Minimální počáteční investice:
3000,- Kč

Minimální následná investice:
500,- Kč

Vstupní poplatek:
3%

Výstupní poplatek:
0%

Správcovský poplatek:
1,75%

Číslo bankovního účtu fondu:
266443343/0300

Variabilní symbol:
Rodné číslo nebo IČ

V případe, že máte zájem si prohlédnout historická data, najdete je v archivu

Upozornění

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com.