www.zfpinvest.comZFP realitní fond

Očekáváte perspektivu dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů?

Jste schopen investovat na delší dobu?

  • V tom případě jsou pro Vás realitní fondy skvělým řešením!

ZFP realitní fond umožňuje investorům profitovat z velkých realitních projektů. Odborným investováním do různých typů nemovitostí v odlišných regionech rozkládá investiční riziko a významně ho tak snižuje.

Proč ZFP realitní fond?

  • Šetří investorům čas a peníze spojené s nákupem, správou a prodejem nemovitostí.
  • Umožňuje jedinou investicí nakoupit více realitních projektů a rozložit tak riziko.
  • Příjmy z pronájmu jsou zajištěny proti růstu inflace tzv. inflační doložkou, která je zahrnuta v nájemních smlouvách.
  • Každý investor má možnost fyzicky vidět aktiva z portfolia fondu.
  • Nízká vstupní investice je určena běžným klientům.
  • Výnosy z nemovitostí obvykle nekopírují ekonomické cykly, odolávají dění na akciových a dluhopisových trzích.  

Speciální fondy nemovitostí profitují hlavně z výnosů z pronájmu nemovitostí (díky dlouhodobým nájemním smlouvám představují stabilní příjem, který zpravidla výrazně převyšuje úrokové sazby běžných vkladových produktů) a také ze změny tržní hodnoty nemovitostí.