Údaje k datu 31.12.2019
Fondový kapitál 8 499 409 329,16 Kč
Hodnota podílového listu 1,3690 Kč
Údaje za období od 01.12. do 31.12.2019
Počet vydaných podílových listů 122 323 295 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 166 249 593,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů 33 549 049 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 45 596 512,54 
Struktura majetku k datu 31.12.2019
Vklady v bankách 3 430 907 978,80 Kč 39,80%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 557 233 332,02 Kč 41,26%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 288 770 044,50 Kč 14,95%
Dluhové cenné papíry 271 364 281,22 Kč 3,15%
Ostatní aktiva 72 422 660,27 Kč 0,84%
Aktiva celkem 8 620 698 296,81 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.