Údaje k datu 30.11.2019
Fondový kapitál 8 317 396 438,26 Kč
Hodnota podílového listu 1,3591 Kč
Údaje za období od 01.11. do 30.11.2019
Počet vydaných podílových listů 105 445 173 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 142 941 470,62 Kč
Počet odkoupených podílových listů 36 001 416 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 48 803 519,44 
Struktura majetku k datu 30.11.2019
Vklady v bankách 3 306 952 230,98 Kč 39,24%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 500 195 931,92 Kč 41,53%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 291 728 061,91 Kč 15,33%
Dluhové cenné papíry 271 008 213,82 Kč 3,22%
Ostatní aktiva 58 435 658,35 Kč 0,69%
Aktiva celkem 8 428 320 096,98 Kč 100%

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.