Údaje k datu 31.07.2020
Fondový kapitál 9 002 042 572,65 Kč
Hodnota podílového listu 1,4003 Kč
Údaje za období od 01.07. do 31.07.2020
Počet vydaných podílových listů 76 368 184 ks 
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 106 854 365,33 Kč
Počet odkoupených podílových listů 43 443 506 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 60 786 153,35
Struktura majetku k datu 31.07.2020
Vklady v bankách 3 378 699 502,86 Kč 37,16 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 710 842 469,76 Kč 40,82 %
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 327 698 078,95 Kč 14,60 %
Dluhové cenné papíry 602 414 018,97 Kč 6,63 %
Ostatní aktiva 72 070 438,08 Kč 0,79 %
Aktiva celkem 9 091 724 508,62 Kč 100 %

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.