Údaje k datu 30.09.2020
Fondový kapitál 9 118 615 735,85 Kč
Hodnota podílového listu 1,4084 Kč
Údaje za období od 01.09. do 30.09.2020
Počet vydaných podílových listů 85 624 099 ks 
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 120 062 101,58 Kč
Počet odkoupených podílových listů 39 860 954 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 55 893 029,89
Struktura majetku k datu 30.09.2020
Vklady v bankách 2 888 337 405,21 Kč 30,84 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 884 551 418,77 Kč 41,47 %
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 373 058 362,08 Kč 14,66 %
Dluhové cenné papíry 1 079 738 999,99 Kč 11,53 %
Ostatní aktiva 141 167 346,30 Kč 1,51 %
Aktiva celkem 9 366 853 532,35 Kč 100 %

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.