Údaje k datu 31.05.2020
Fondový kapitál 8 866 471 742,58 Kč
Hodnota podílového listu 1,3981 Kč
Údaje za období od 01.05. do 31.05.2020
Počet vydaných podílových listů 89 453 201 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 124 876 667,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů 47 288 829 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 66 015 205,42 
Struktura majetku k datu 31.05.2020
Vklady v bankách 3 431 921 909,08 Kč 37,96 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 831 372 623,43 Kč 42,38 %
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 351 682 210,90 Kč 14,95 %
Dluhové cenné papíry 270 907 341,55 Kč 3,00 %
Ostatní aktiva 154 436 301,30 Kč 1,71 %
Aktiva celkem 9 040 320 386,26 Kč 100 %

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.