Údaje k datu 31.12.2020
Fondový kapitál 9 310 149 093,18 Kč
Hodnota podílového listu 1,4127 Kč
Údaje za období od 01.12. do 31.12.2020
Počet vydaných podílových listů 95 417 682 ks 
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 134 710 696,83 Kč
Počet odkoupených podílových listů 40 575 626 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 57 284 669,18
Struktura majetku k datu 31.12.2020
Vklady v bankách 3 079 497 227,11 Kč 32,60 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 839 314 457,78 Kč 40,64 %
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 335 809 025,02 Kč 14,14 %
Dluhové cenné papíry 1 132 535 979,41 Kč 11,99 %
Ostatní aktiva 59 515 556,26 Kč 0,63 %
Aktiva celkem 9 446 672 245,58 Kč 100,00 %

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.