Údaje k datu 31.03.2020
Fondový kapitál 8 742 620 047,05 Kč
Hodnota podílového listu 1,3856 Kč
Údaje za období od 01.03. do 31.03.2020
Počet vydaných podílových listů 77 640 685 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 106 787 000,93 Kč
Počet odkoupených podílových listů 97 181 544 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 133 663 495,99 
Struktura majetku k datu 31.03.2020
Vklady v bankách 3 326 608 886,56 Kč 36,96 %
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 822 069 552,80 Kč 42,47 %
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 372 923 426,26 Kč 15,26 %
Dluhové cenné papíry 271 525 424,65 Kč 3,02 %
Ostatní aktiva 206 516 292,28 Kč 2,29 %
Aktiva celkem 8 999 643 582,55 Kč 100 %

Historické údaje jsou k dispozici v archivu.