ZFP realitní fond je určen pro investory, kteří:

 • mají zájem investovat do nemovitostí, avšak jejich finanční možnosti jim neumožňují koupit celou nemovitost, 
 • mají zájem o stabilní rovnoměrný růst výnosů z vložených finančních prostředků.

Vaše investice je chráněna:

 • Majetek v podílových fondech je oddělený od majetku investiční společnosti a v žádném případě se nemůže stát majetkem investiční společnosti.
 • Nakládat s majetkem fondu může investiční společnost pouze v rámci zákona upravujícího kolektivní investování.
 • Kontrolní činnost nad dodržováním povinnosti při nakládání s majetkem fondu vykonává v první řadě depozitář fondu, kterým je Československá obchodní banka, a.s.
 • Činnost investiční společnosti, jakož i depozitáře podléhají také dohledu České národní banky.

Investovat do našeho fondu je velmi jednoduché!

 • Vyplňte formulář Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů a další požadované dokumenty.
  Váš finanční zprostředkovatel vám ochotně pomůže.
 • Vyplněné formuláře a přiložené dokumenty předejte prosím vašemu finančnímu zprostředkovateli.
 • Peněžní prostředky zašlete na účet fondu s variabilním symbolem: rodné číslo fyzické osoby, IČ právnické osoby.
 • Po zaevidování vaší platby vám pošleme konfirmaci, tj. potvrzení o obchodní transakci e-mailem. Každý rok vám budeme zasílat roční výpis o stavu vaší investice e-mailem.