Název ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008474046
Správce fondu ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Místo registrace fondu Česká republika
Investiční zaměření investice do nemovitostí
Referenční měna CZK
Datum vzniku fondu 17.6.2013
Minimální počáteční investice 3000,- Kč
Minimální následná investice 500,- Kč
Vstupní poplatek 3%
Výstupní poplatek 0%
Správcovský poplatek 1,75%
Číslo bankovního účtu fondu  266443343/0300
Variabilní symbol rodné číslo nebo IČ