ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Hodnota podílového listu: 1,3591 Kč
Fondový kapitál (NAV): 8 317 396 438,26 Kč
Údaje k datu: 30.11.2019

Graf vývoje hodnoty podílového listu v Kč

Pohybem kurzoru po křivce se zobrazí hodnota podílového listu k danému datu.

Zvolte si období zobrazovaných hodnot v grafu.
Zobrazit od:
Zobrazit do:

Výkonnosti fondu k datu: 30.11.2019

Od začátku roku

1M

3M

6M

1 rok

3 roky celkem / p.a.

Od založení celkem / p.a.

4,35% 0,26% 1,10% 1,95% 6,82% 19,20%
6,03%
35,91%
4,89%


Upozornění:

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com.