FAQ

Podívejte se na soubor nejčastějších dotazů ohledně fungování realitních fondů.

Co nabízejí realitní fondy?

Realitní fondy nabízejí investiční diverzifikaci, likviditu a možnost investice s relativně nižšími částkami ve srovnání s přímým nákupem nemovitostí.

Jaká rizika jsou spojena s investicemi do realitních fondů?

Stejně jako u ostatních investic, i investice do realitních fondů nesou určitá rizika, jako je například kolísání tržních cen nemovitostí či výnosů cen nemovitostí.

Jaké výhody mají investice do realitních fondů?

Investice do realitních fondů mají několik výhod. Investoři mohou těžit z potenciálního růstu hodnoty nemovitostí a pravidelných výnosů z nájemného, aniž by museli sami řešit jejich správu a údržbu, případně starosti s nájemci. Profesionální tým správců se ve fondu stará o veškeré operace a investoři tak bez omezení využívají všech přínosů realitního trhu bez značného časového a finančního závazku.

Jaký je hlavní zdroj výnosu pro investory v realitních fondech?

Hlavním zdrojem výnosu pro investory v realitních fondech je příjem z nájemného a v případě růstu ceny nemovitostí zvýšené hodnoty nemovitostí.

Jak jsou příjmy z nájemného chráněny proti inflaci?

Příjmy z nájemného mohou být zajištěny tzv. inflační doložkou, která bývá upravena v nájemních smlouvách.

Jak se výnosy z nemovitostí v realitních fondech chovají vzhledem k ekonomickým cyklům a trhům?

Výnosy z nemovitostí v realitních fondech obvykle nekopírují ekonomické cykly, odolávají dění na akciových a dluhopisových trzích.