www.zfpinvest.comO společnosti

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. je nezávislá investiční společnost, která vznikla strategickým spojením dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu.

Jedná se o českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie, a.s. a slovenskou investiční společnost IAD Investments, správ. spol., a.s.  Obě společnosti mají dlouholeté zkušenosti ve své oblasti a nyní se rozhodly spojit pro vytvoření unikátní investiční společnosti ZFP Investments, která v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv a v oblasti zprostředkování finančních produktů. Společnost má dobré znalosti domácího trhu, zná požadavky a potřeby svých klientů a má vybudované vynikající vztahy s institucionálními partnery.

 

Partneři společnosti:

zfp_group_akademie_rgb


ZFP akademie patří k největším vzdělávacím a zprostředkovatelským společnostem v oblasti financí na českém trhu. Za vynikajícími výsledky stojí jedinečný vzdělávací systém, vlastní síť seminárních hotelů a statisíce spokojených klientů.


IAD_investments_RGB


IAD Investments je nejstarší slovenská správcovská společnost. Působí v zemích střední Evropy více než 25 let. Nabízí podílové fondy, spořící programy a individuální správu aktiv. Založila a úspěšně spravuje i první speciální fond nemovitostí na Slovensku - Prvý realitný fond.

 

Zásadou společnosti je odbornost a odpovědnost

Společnost obhospodařuje majetek s odbornou péčí, tedy kvalifikovaně, čestně, odpovědně a jedná v nejlepším zájmu investorů. Pro úspěšnou činnost společnosti je nezbytná důvěryhodnost a dobrá pověst. Pracovníci společnosti postupují při výkonu své činnosti s odbornou péčí a v souladu s vnitřními předpisy.

Obhospodařování majetku ve fondech kolektivního investování je prováděno v závislosti na kalkulaci výnosnosti a návratnosti konkrétních investičních příležitostí s přihlédnutím k jejich rizikovosti. Investiční portfolio je vytvářeno zejména s přihlédnutím ke kritériu rizikovosti, výnosnosti a návratnosti investice.