DIP DIP

DIP

Dlouhodobý investiční produkt otevírá nové možnosti pro tvorbu individuálních rezerv na stáří.

CO JE DIP A JAK FUNGUJE?

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je alternativou k nástrojům III. důchodového pilíře, tedy k doplňkovému penzijnímu spoření, a k soukromému životnímu pojištění. Jde o nástroj, kterým stát podporuje tvorbu individuálních rezerv na důchod, v tomto případě prostřednictvím dlouhodobých investic. Nabízí tedy nové možnosti, jak si v důchodu zajistit finanční stabilitu.

DIP vám umožňuje investovat do různých finančních produktů, které mohou nabídnout potenciálně vyšší zhodnocení, a k tomu získáváte daňové úlevy i možnost příspěvku od zaměstnavatele.

PROČ VYUŽÍT DIP

Investice do DIP může být pro každého, kdo si přeje aktivně řídit svou finanční budoucnost, revolučním krokem. S jeho výhodami v daňové oblasti a širokou škálou investičních možností se stává DIP atraktivní volbou pro ty, kdo chtějí mít větší kontrolu nad svými investicemi a zároveň si zajistit pohodlnější stáří.

Více si můžete přečíst v letáku.

zjistit více

Daňová úspora
Daňová úspora
Až 48 000 Kč ročně lze odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob v rámci souhrnného limitu pro všechny produkty spoření na stáří, tj. DIP, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění. Celková daňová úspora může činit až 7 200 Kč.
Zajištění na důchod
Zajištění na důchod
Dobrovolné odkládání peněz na stáří se stává atraktivnější. DIP vám umožní investovat si na důchod do více investičních produktů s daňovou podporou a příspěvky zaměstnavatele.
Příspěvek zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele
Na DIP vám může přispívat i zaměstnavatel. Příspěvek může být až do výše 50 000 Kč ročně (limit zahrnuje DIP, DPS i ŽP) a je daňovým nákladem, ze kterého se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Veškeré příspěvky zaměstnavatele jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.

JAK INVESTOVAT

 1. 01
  Kontaktujte obchodníka ze ZFP akademie s tím, že chcete investovat do ZFP realitního fondu. Vyplňte formulář Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů a další požadované dokumenty. Váš obchodník vám s tím ochotně pomůže.
 2. 02
  Vyplňte formuláře a dokumenty předejte vašemu obchodníkovi.
 3. 03
  Peněžní prostředky zašlete na účet fondu č. 266443343/0300 s variabilním symbolem, kterým je vaše rodné číslo. V případě investic v rámci DIP je nezbytné uvést také specifický symbol 601000.

  Pokud bude na váš účet DIP zasílat příspěvky váš zaměstnavatel, je nezbytné, aby platbu označil variabilním symbolem, kterým je vaše rodné číslo, a specifickým symbolem 601099.
 4. 04
  Po zaevidování platby vám zašleme konfirmaci, tj. potvrzení o obchodní transakci. Každý rok vám budeme zasílat roční výpis o stavu vaší celkové investice a potvrzení pro daňové účely.

NEODKLÁDEJTE SPOŘENÍ NA PENZI

Vyberte si obchodníka ze ZFP akademie ve vašem okolí, který vám vše vysvětlí a pomůže vám s investicí do dlouhodobého investičního produktu.

FAQ

Podívejte se na soubor nejčastějších dotazů k DIP.

Co je potřeba splnit pro uplatnění odpočtu daně z příjmů fyzických osob?

Prostředky můžete vybrat nejdříve v 60 letech věku a zároveň vaše investice musí trvat minimálně po dobu 10 let. V opačném případě byste museli vracet daňovou podporu.

Je možné převést DIP k jinému poskytovateli?

Ano, DIP je možné převést k jinému poskytovateli, aniž byste přišli o daňovou podporu.

Kdy je možné vybrat prostředky uložené v rámci DIP?

Prostředky v rámci DIP můžete vybrat kdykoliv. Pokud však prostředky (nebo jakoukoliv jejich část) vyberete před splněním podmínek (dříve než skončí doba 10 let trvání investice a před dosažením 60 let věku), přijdete o daňové zvýhodnění. V takovém případě vám vznikne povinnost vrátit veškerou daňovou podporu za posledních 10 let.

Kdo může poskytovat DIP?

DIP mohou poskytovat jen ti účastníci finančního trhu, kteří mají patřičné oprávnění a jsou jako poskytovatelé DIP registrovaní u České národní banky.

Do čeho lze investovat v rámci DIP?

V rámci DIP můžete investovat např. do podílových listů, dluhopisů, veřejně obchodovaných akcií či nástrojů peněžního trhu.

Kdo si může DIP zřídit?

Osoba starší 18 let, která je zároveň daňovým rezidentem ČR.

Mohu částku investice v čase měnit?

Ano, výši pravidelných investic můžete upravovat podle svých potřeb. Máte-li volné peníze, které chcete na DIP vložit, můžete kdykoliv zaslat i jednorázovou investici.