Výkonnost Výkonnost

Výkonnost

Podívejte se, jakého zhodnocení dosahuje ZFP realitní fond.

GRAF VÝVOJE

V grafu můžete sledovat výkonnost ZFP realitního fondu ve zvoleném období.

Od začátku roku 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky
(celkem / P.A.)
5 let
(celkem / P.A.)
Od založení
(celkem / P.A.)
1,29% 0,22 % 0,57 % 1,53 % 3,37 % 17,95 %
5,66 %
27,56 %
4,99 %
70,05 %
4,98 %

Hodnota podílového listu: 1,645 Kč

Údaje k datu: 31.05.2023

Historická data: Přejít do archivu

KALKULAČKA

Podle zadaných parametrů si můžete orientačně spočítat, jakého výnosu můžete ve vybraném období dosáhnout.

UPOZORNĚNÍ

Výsledky zpracované investiční kalkulačkou jsou ilustrativní a mají informační charakter. Kalkulačka předpokládá, že výnos bude odpovídat průměrnému ročnímu výnosu fondu od založení po celou dobu investice. Pro výpočet výnosů fondu kalkulačka používá metodu složeného úročení. Výsledek nezahrnuje případnou daň z příjmů dle platných právních předpisů.

INFORMACE K FONDU

Údaje k datu: 31.05.2024

Fondový kapitál: 13 028 256 839,24 Kč

Hodnota podílového listu: 1,7005 Kč

Údaje za období: 01.05. - 31.05.2024

Počet vydaných podílových listů: 42 433 503 ks

Částka, za kterou byly podílové listy vydány: 71 996 925,10 Kč

Počet odkoupených podílových listů: 79 495 461 ks

Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny: 134 879 948,07 Kč


Struktura majetku k datu: 31.05.2024

Vklady v bankách: 3 341 748 659,41 Kč = 24,33 %

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účasti v nemovitostních spol.): 8 364 084 719,15 Kč = 60,89 %

Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.): 1 950 374 529,04 Kč = 14,20 %

Dluhové cenné papíry: 0 Kč = 0%

Ostatní aktiva: 80 452 914,15 Kč = 0,59 %

Aktiva celkem: 13 736 660 821,75 Kč = 100,00 %

PROFIL FONDU

Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008474046

Správce fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Místo registrace fondu: Česká republika

Investiční zaměření: Investice do nemovitostí

Referenční měna: CZK

Datum vzniku fondu: 17.06.2013


Minimální počáteční investice: 3 000,- Kč

Minimální následný investice: 500,- Kč

Vstupní poplatek: 3%

Výstupní poplatek: 0%

Správcovský poplatek: 1,75%


Číslo bankovního účtu fondu: 266443343/0300

Variabilní symbol: Rodné číslo nebo IČ

UPOZORNĚNÍ

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com.