Oznámení pro podílníky fondu

11. 2. 2022

Vážení podílníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 11.2.2022 došlo ke změně statutu fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Doporučujeme Vám se s novým zněním statutu seznámit. Jeho aktuální znění naleznete na internetových stránkách naší společnosti zde: https://www.zfpinvest.com/dokumenty.

Podotýkáme, že nové znění statutu představuje implementaci nové právní úpravy týkající se minimálního podílu likvidních aktiv u nemovitostních fondů tak, aby odpovídaly účinnému znění § 70 odst. 4 nařízení vlády č. 243/2013 Sb. s tím, že touto změnou nedojde k výrazně odlišnému způsobu investování tohoto fondu. V souvislosti s touto změnou upozorňujeme, že je možné odkoupit podílové listy bez srážky dle platného Ceníku.

V případě dotazů kontaktujte svého zprostředkovatele nebo klientské centrum na bezplatné telefonní lince 800 111 116 nebo e-mailem na info@zfpinvest.com.

Statut podílového fondu a Sdělení klíčových informací pro investory naleznete na internetových stránkách naší společnosti zfpinvest.com s tím, že kdykoli si můžete vyžádat aktuální znění těchto dokumentů v listinné podobě v sídle naší společnosti.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.