Vyjádření k dopadům aktuální situace na Ukrajině

28. 2. 2022

Vážení podílníci,

rádi bychom tímto reagovali na aktuální situaci, která nastala v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

Pokud si kladete otázku, jaký primární vliv může mít tato situace na investici v ZFP realitním fondu, rádi bychom Vás ubezpečili, že ZFP realitní fond nevlastní žádná aktiva na území států zasažených válečným konfliktem. Aktiva fondu se nacházejí výhradně v zemích Visegrádské čtyřky, tedy na území České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Fond neinvestuje do aktiv, která by byla jakkoliv přímo propojená s trhy na území válečného konfliktu, ani peněžní prostředky nejsou ukládány do bank, na něž byly uvaleny sankce v souvislosti s tímto konfliktem.

Investiční strategie ZFP realitního fondu zůstává i nadále stejná, tj. investovat do prémiových nemovitostí s dlouhodobě udržitelnou hodnotou, situovaných v různých ekonomicky atraktivních lokalitách, které generují nebo mají potenciál generovat výnosy v podobě příjmu z nájemného od renomovaných nájemců.

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese naší společnosti www.zfpinvest.com.

Jsme zde pro Vás, abychom pomohli při řešení jakýchkoliv otázek spojených se ZFP realitním fondem.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.